Contacta

Utilitza el formulari per contactar DOSA3D

Contacta
Informació de contacte
Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió
Universitat de Lleida - AGROTECNIO

Campus ETSEA. Edifici 4
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA
CATALUNYA (España)

dosa3d@eagrof.udl.cat

Comença a utilitzar DOSA3D
Descàrrega a