CALIBRATGE DE POLVORITZADORS

Selecció de broquets i determinació de la pressió de treball (5.0 - 15.0 bar) - excel - per C. Roman, J. Llorens i S. Planas

Boquillas_selecci_n_y_presi_n_-_v21.xls

Calibratge d'equips de tractament en cultius 3D - document

Calibratge_d_equips_de_tractaments_en_cultius_3D_-_UdL_DARP.pdf

Sprayer adjustment - document  2016_spise-advice_Sprayer_adjustment.pdf

Comença a utilitzar DOSA3D
Descàrrega a